Tatarska Piątka w Studziance k. Białej Podlaskiej

1 post / 0 new
napoleone
Tatarska Piątka w Studziance k. Białej Podlaskiej

W ramach „IV spotkania z kulturą tatarska i regionalną” Urząd Gminy Łomazy i Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka zapraszają miłośników biegania do startu w „Tatarskiej Piątce” 8 lipca 2012 roku o godz. 12.00 przy szkole podstawowej w Studziance gm. Łomazy. Trasa przebiegać będzie drogami polnymi ze startem i metą przy szkole podstawowej w Studziance miejscu gdzie do 1915 roku stał meczet. Celem zawodów jest popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku, promocja walorów turystyczno-przyrodniczych Gminy Łomazy i promocja dziedzictwa kulturowego gminy Łomazy. Bieg odbywa się pod patronatem honorowym Wójta Gminy Łomazy Waldemara Droździuka. „Tatarskiej
Piątce” towarzyszyć będą rywalizacja dzieci i młodzieży na dystansach: „Małe Nadzieje” 400m (rocznik 2004 i mł.), bieg „Szkolniaka” 600m (rocznik 2000-2003) oraz bieg „Młodzików” 1 200m (rocznik 1996-1999). W biegu głównym (5 km) prawo startu mają osoby, które ukończą do dnia 8 lipca 2012 r. 15 lat, niezależnie od
miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej. Zgłoszenia do biegu głównego (5 km) i biegów towarzyszących przyjmowane są poprzez Kartę zgłoszeniową dostępną pod regulaminem i
na stronie internetowej www.studzianka.pl od 07.06.2012r. Zgłoszenia zostaną zawieszone 6 lipca 2012 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów „Tatarska Piątka” tylko i wyłącznie w przypadku nieprzekroczenia limitu Uczestników. Prawo startu mają wszystkie osoby które wypełnią także Kartę zgłoszeniową w wersji papierowej. Od uczestników biegu „Tatarska Piątka” nie będzie
pobierane wpisowe. Zabrania się startu w dwóch biegach na tej samej imprezie. Organizator wyznacza limit biegu „Tatarska Piątka” na 50 uczestników, liczy się kolejność zgłoszenia. Pełny regulamin i karta zgłoszeniowa: http://www.studzianka.pl/Tatarska%20piatka.htm Zachęcamy do wspólnego biegania i zapraszamy do Studzianki.
-
Pozdrawiamy serdecznie ze Studzianki
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka

Studzianka 42, 21-532 Łomazy
tel. kontaktowy 501-266-672
www.studzianka.pl