"AVON kontra przemoc - biegnij w Garwolinie" - edycja 2010

455 zawodników w debiucie i wyróżnienie w konkursie "Złoty Bieg" dla Garwolina!

Organizatorzy bardzo gorąco dziekują wszystkim biegaczom, którzy mimo niezbyt sprzyjającej pogody zdecydowali się na start tej debiutującej imprezie biegowej.  Wszyscy jesteśmy pod ogromnym wrażeniem niezwykle pozytywnych informacji zwrotnych, jakie docierają do nas z różnych stron. Są one najpiękniejszą nagrodą dla wszystkich tych, którym zależało na tym, by bieg w Garwolinie stał się zawodami, na które warto przyjechać, oraz będą motywacją do tego, aby edycja 2011 była jeszcze lepsza. Niezmiernie miło jest nam poinformować, że I edycja biegu "AVON konta przemoc - biegnij w Garwolinie" zdobyła wyróżnienie w prestiżowym ogólnopolskim konkursie Złoty Bieg 2010. Konkurs ten organizowany jest od dziewięciu lat przez portal maratonypolskie.pl i Polskie Stowarzyszenie Biegów. Impreza nasza stanęła w zwycięskie szranki z wieloma biegami z całej Polski w tym z większością takich, którzy na swój prestiż pracowali nierzadko ponad dwadzieścia edycji. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu członkow stowarzyszenia truchtacz.pl wraz z Michałem Kopikiem - dyrektorem biegu, Jarosława Kargola - dyrektora Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Magdaleny Anczewskiej z firmy Avon Operations Polska sp. z o.o oraz wszystkich innych, którzy sprzyjali organizacji imprezy na najwyższym, ogólnopolskim poziomie kolejna edycja naszego biegu otrzyma prawo do posługiwania się niezwykle nobilitującym w środowisku biegaczy konkursowym logo  zamieszczonym poniżej.

 

Wyniki zawodów:

 

Kilka komentarzy z forum biegajznami.pl

Kilka komentarzy z forum maratonypolskie.pl

AVON kontra przemoc 2010 - Galerie Zdjęć

 

Regulamin zawodów "AVON kontra przemoc - biegnij w Garwolinie"

 
 

1. Cel imprezy.

·         Promocja i nagłośnienie akcji „Avon kontra przemoc”.

·         Popularyzowanie biegania wśród kobiet.

·         Promocja Miasta i Powiatu Garwolińskiego.

2. Organizatorzy:

·         Stowarzyszenie KB Truchtacz.pl

·         Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie

·         Avon Operations Polska Sp. z o.o.

3. Termin i miejsce.

·         20.06.2010 r. (niedziela) godz. 12:00

·         Dystans 10 000 m.

·         Trasa biegu: Start i Meta Al. Legionów tereny rekreacyjne przy rzece Wilga – bieg będzie się odbywał głównymi ulicami miasta po nawierzchni asfaltowej (100%), o zróżnicowanej konfiguracji. 

·         Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr. 

·         Trasa posiada atest PZLA.

4. Uczestnictwo.

·         W biegu mogą startować wszystkie osoby, bez względu na płeć , które najpóźniej w dniu startu ukończyły 18 lat, lub 16 lat za pisemną zgodą opiekunów prawnych. 

·         W  biegu prawo startu maja osoby, których stan zdrowia umożliwia udział w masowej imprezie biegowej (wymagane zaświadczenie lekarskie lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu na dystansie 10 000m.)   

·         Zgłoszenia do biegu przyjmowane elektronicznie na stronach internetowych: truchtacz.pl, datasport.pl, maratonypolskie.pl. W dniu biegu zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów po opłaceniu 50 zł. opłaty startowej.

·         Organizator przewiduje limit 600 startujących zawodników.

·         Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów 20.06.2010 r. okazując dowód tożsamości.     

·         Opłata startowa:       

   Do 10.06.2010 r.        

   -Kobiety 20 zł.         (10zł. + 10 zł. na rzecz kampanii społecznej „AVON kontra przemoc”)
   -Mężczyźni 30 zł.     (20zł. + 10 zł. na rzecz kampanii społecznej „AVON kontra przemoc”)
   -Osoby powyżej 65 roku życia 20 zł.        (10zł. + 10 zł. na rzecz „AVON kontra przemoc”)

   Od 11.06.2010 r. do 18.06.2010 r.        

   -Kobiety 30 zł.         (20zł. + 10 zł. na rzecz kampanii społecznej „AVON kontra przemoc”)
   -Mężczyźni 40 zł.     (30zł. + 10 zł. na rzecz kampanii społecznej „AVON kontra przemoc”)
   -Osoby powyżej 65 roku życia 30 zł.        (20zł. + 10 zł. na rzecz „AVON kontra przemoc”)

   20.06.2010 r. (w dniu zawodów) 50 zł.

   Opłata startowa obejmuje zakup bransoletki „AVON kontra przemoc” o wartości  10 zł. Dochody uzyskane ze 

   sprzedaży bransoletki zostaną przekazane na fundusz kampanii społecznej „AVON kontra przemoc”. 

·         Opłatę startowa należy wpłacić na konto: 

             05 9210 0008 0013 8530 2000 0020 Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie z dopiskiem "bieg"

·         Pakiet startowy:              

      -koszulka pamiątkowa techniczna,

      -napój regeneracyjny, baton, 

      -nr startowy, agrafki, worek na ubrania 

      -bransoletka na rękę symbol akcji Avon kontra przemoc. 

      -Dodatkowo dla wszystkich pakiet kosmetyków od sponsora biegu - firmy AVON 

5. Organizacja zawodów.

·         Zaplecze zawodów: biuro zawodów, przebieralnie, WC, depozyt, posiłek regeneracyjny - tereny rekreacyjne nad rzeką Wilgą, prysznice - stadion CSIK.

·         Parkingi - okolice parku 550-lecia – 200 m. od startu i biura zawodów.

·         Zabezpieczenie medyczne biegu – punkt medyczny i ambulans na trasie biegu.

·         Trasa biegu będzie wyłączona z ruchu kołowego na 1,5 godz.     (bieg będzie odbywał się przy ograniczonym ruchu kołowym).

·         Pomiar czasu elektroniczny prowadzony przez firmę Datasport – chip umieszczony w numerze startowym. Bramki pomiarowe Start/Meta oraz na ½ długości trasy. 

·         Na trasie biegu Organizator zapewnia punkty regeneracyjne z napojami na ½ dystansu oraz na Mecie.

·         Limit czasu dla zawodników na ukończenie biegu 1,5 godz.

·         Po biegu posiłek regeneracyjny dla uczestników oraz festyn sportowo – rekreacyjny.

·         Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

6. Program zawodów.

·         9.00 - otwarcie biura zawodów (biuro mieścić się będzie w miasteczku biegowym przy Al. Legionów).

·         11.30 - zamknięcie biura zawodów.

·         11.50 - powitanie zawodników na linii startu.

·         12.00 - start biegu.

·         13.30 - wręczenie nagród zwycięzcom w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn

·         13.45 - wręczenie nagród zwycięzcom w pozostałych klasyfikacjach i losowanie nagród dodatkowych

·         Przez cały czas trwania imprezy festyn sportowo-rekreacyjny. 

 

7. Klasyfikacje.

·         Klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn.

·         Klasyfikacje Kobiet i Mężczyzn mieszkańców Powiatu Garwolińskiego.

·         Klasyfikacje wiekowe Kobiet i Mężczyzn: 

       K16  16-19 lat (1994 - 1991)        M16  16-19 lat (1994 - 1991)

       K20  20–29 lat (1990 – 1981)      M20  20–29 lat (1990 – 1981)

       K30  30–39 lat (1980 – 1971)      M30  30–39 lat (1980 – 1971)

       K40  40–49 lat (1970 – 1961)      M40  40–49 lat (1970 – 1961)

       K50  50–59 lat (1960 – 1951)      M50  50–59 lat (1960 – 1951)

       K60  60-69 lat (1950 - 1941)        M60  60-69 lat (1950 - 1941)

       K70  70 lat i powyżej (1940+)      M70  70 lat i powyżej (1940+)

8. Nagrody 

·         Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe puchary i nagrody:

            I miejsce K i M 1500 zł.

            II miejsce K i M 1000 zł.

            III miejsce K i M 500 zł.

       ·         Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary oraz

           upominki do sponsora.

·         Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji mieszkańców Powiatu Garwolińskiego otrzymają pamiątkowe puchary oraz upominki.

·         Dla każdego kto ukończy bieg pamiątkowy medal oraz dyplom, który będzie można wydrukować ze strony internetowej biegu. 

      ·        Wśród wszystkich uczestników biegu wylosowana zostanie nagroda dodatkowa:

            wyjazd na 37 Berlin Marathon 2010 dla dwóch osób (26.09.2010r).

        ·      Wśród wszystkich kobiet, które wzięły udział w zawodach odbędzie sie losowanie 

            nagrody dodatkowej: pobyt weekendowy w Spa dla dwóch osób.    

        ·          Zdobywcom nagród finansowych zostanie potrącony podatek zgodnie z obowiązującymi 

             przepisami. Pod dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród.

        ·      Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej nie będą nagradzani w kategoriach

            dodatkowych.

  9. Postanowienia końcowe.

 

·         Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność i nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

·         Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb Biegu i Organizatora.

·         Pobranie przez zawodnika nr startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

·         Protesty w formie pisemnej można będzie składać w biurze zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu, po opłaceniu 20 zł.

·         Wszelkie kwestie sporne dotyczące  biegu rozstrzyga dyrektor biegu, po konsultacji z sędzią głównym zawodów.

·          Koszty osobowe (dojazdu, zakwaterowania, itp.) ponoszą uczestnicy.

·         Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

·         Regulamin może ulec zmianie.

·         Ostateczna interpretacja regulaminu należy do dyrektora biegu.

·         W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

 

 

Michał Kopik

Dyrektor "AVON kontra przemoc - biegnij w Garwolinie"

e-mail: m.kopik@op.pl

tel. 501 111 777